Irena Troupová

Přední česká sopranistka Irena Troupová si vydobyla mezinárodní renomé nejprve na poli historicky poučené interpretace staré hudby. Od 90. let, kdy žila v Berlíně, vystupovala na pódiích celé Evropy, spolupracovala s T. Hengelbrockem, H. Armanem, J. Riffkinem, ansámblem Orpheon Consort ad., v ČR pak s J. Tůmou, B. Willi, M. Štrynclem, M. Knoblochovou a R. Hugem, se soubory Ensemble Tourbillon, Musica Florea, a mnoha dalšími. Svůj záběr postupně rozšířila o romantickou a moderní písňovou i operní tvorbu. Vystoupila v cyklech FOK i České filharmonie (rané písně G. Mahlera, písňové recitály) a opakovaně na festivalu Pražské jaro. Dále se podílela na mezinárodně oceněné nahrávce opery B. Martinů „Le jour de bonté (Den dobročinnosti)“ pro Arco Diva, spolupracuje se soubory pro soudobou hudbu (BCO s P. Šnajdrem, Orchestr BERG, Konvergence, Prague Modern ad.) a se soudobými skladateli -  kantáta „Agnus Dei“ a opera „Musica“ Marka Kopelenta, orchestrální písně „Chalomot jehudi’im“ Jana Duška, „Dead March“ Petera Koeszeghyho, skladby Miloše Štědroně, Jiřího Kadeřábka aj. Věnuje se též odkazu meziválečných autorů (Ullmann, Schulhoff, von Hannenheim, Herschkowitsch ad.). Irena Troupová vyučuje na JAMU a mezinárodních kurzech.

www